Briefing - przygotowanie do lotu.

 

 

Autorem wszystkich filmów jest ALPHA VANE Rafał Lewandowski.